Novinky

Vernisáž Marek Slavík: Prolínání světů

končí 20. října / ECOart SALON ROLLAND / Malba Nejméně do 20.10.2015 bude v ECOart Salonu Rolland, Francouzská 17, Praha 2, přístupná výstava obrazů ak.mal. Marka Slavíka: Prolínání světů. Text autora k výstavě: Pojmem prolínání světů je myšleno propojení a sloučení všech vjemů v jeden vizuálně harmonický celek. Abstraktní podoba obrazů svou kompozicí odráží nejrůznější konstelace a odráží realitu v nehmatatelném a citlivém rozpoložení s důrazem na emotivní stránku věci, nezatíženou realitou. Důraz je zde kladen na co největší vyvážení kompozice s maximálním využitím formátu obrazu. Každá malá část obrazu by mohla plnit svébytný celek, avšak v celkovém nakomponování těchto prvků dohromady vzniká hutný ústřední motiv. Obrazová série je, až na některé výjimky, čistě abstraktní a je tedy na pozorovateli a jeho představivosti, jak si obrazy vyloží, popřípadě jaké skutečnosti si do vizuálního vjemu promítne. Malby mají za cíl v první řadě působit na emoce (podobně jako hudba) bez bezp...

Patrik Hábl, Michal Rataj: (Inter)spaces

24.9.2015 večer se konala v rajské zahradě kláštera Dominikánů umělecká performance Patrika Hábla a Michala Rataje: (Inter)spaces. Prostorová performance malíře Patrika Hábla a skladatele Michala Rataje mezi ambity dominikánského kláštera v Praze otevřela na pár hodin tento širší veřejnosti téměř neznámý a také jinak uzavřený prostor ticha v samotném historickém centru města. Pouze k nebi volně otevřená rajská zahrada se nachází mezi kostelem sv. Jiljí a barokním refektářem, který návštěvníci již znají z mnoha kulturních či vzdělavacích programů. Umělecká intervence mimo jiné svým experimentálním rozměrem přispěla i k otázce, jak nově toto podivuhodné místo uchopit, kterou si naléhavě kladou jeho dnešní obyvatele....

Stránka 1 z 1 - 6 položek celkem